Embosing

 

cursuri

ORAR AGENT COMERCIAL

- perioada 01.05.2013 - 31.05.2013

- perioada 01.04.2013 - 30.04.2013

- perioada 01.03.2013 - 31.03.2013

- perioada 01.02.2013 - 28.02.2013

- perioada 01.01.2013 - 31.01.2013

- perioada 01.12.2012 - 31.12.2012

- perioada 01.11.2012 - 30.11.2012

- perioada 01.10.2012 - 31.10.2012

- perioada 01.09.2012 - 30.09.2012

- perioada 01.08.2012 - 31.08.2012

- perioada 02.07.2012 - 31.07.2012

- perioada 05.06.2012 - 30.06.2012

- perioada 12.05.2012 - 31.05.2012

- perioada 26.03.2012 - 11.05.2012

- perioada 27.02.2012 - 24.03.2012

- perioada 16.01.2012 - 25.02.2012

- perioada 19.12.2011 -14.01.2012

 

Agent comercial

Cursul este de calificare şi are  nivel 3. Cursul are un număr de  1080 de ore  din care 720 parte practică şi 360 parte teoretică.

Compentenţele dobândite în urma absolvirii cursului sunt:

1.Corespondenţă cu partenerii

2.Comunicare interpersonală

3.Munca în echipă

4.Încheierea contractului extern

5.Negocierea contractului extern

6. Dezvoltarea activităţii profesionale

7. Coordonarea activităţii de încasare şi plată

8.Coordonarea activităţii de mostrare

9.Coordonarea executării contractului extern şi a livrării mărfii

10.Efectuarea importurilor de completare

11.Ofertare Întocmirea şi transmiterea ofertei

12.Pregătirea ofertării

13. Planificarea realizării contractului extern

14.Organizarea întâlnirilor de afaceri

15.Urmărirea rezolvării reclamaţiilor

 

La finalul cursului în urma evaluării cursanţii vor obţine diplome de calificare recunoscute pe piaţa muncii- CNFPA.

Cursanţii vor benficia de experienţa a 10 formatori precum şi de consiliere profesională.

 

a