Embosing

 

PREZENTARE PROIECT

Proiectul cu ID 79238 – "O ŞANSĂ PENTRU VIITOR" al cărui Beneficiar este SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII "BOGDAN VODĂ" RĂDĂUŢI SUCEAVA este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.3.

 

Sindicatul Liber şi Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă" Rădăuţi - SUCEAVA in calitate de beneficiar si Blocul Naţional Sindical Filiala Suceava in calitate de partener implementează incepand cu luna iulie 2011 proiectul de tip grant finanţat cu suma de 2.030.493,00 lei (fără TVA). - Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE e in sumă de 1.930.186,65 lei - Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este in sumă de 59.696,49 lei - Contribuţia eligibilă a Beneficiarului este in sumă de 40.609,86 lei - TVA nedeductibil estimat in sumă de 83.808,00 lei - AMPOSDRU acordă o finanţare nerambursabilă in sumă maximă de 1.989.883,14 lei (fără TVA) echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă

 

Activităţile proiectului

1. Autorizare curs de formare profesională

1.1. Realizare dosar de autorizare pentru ocupaţia de agent comercial

cod cor 3421

1.2.Realizare suport de curs

2.Organizare curs de formare profesională

2.1. Recrutare grup ţintă

2.2. Realizare cursuri de formare şi organizare logistică curs

2.3. Desfăşurare curs de formare

2.4. Evaluarea participanţilor

3. Managementul proiectului

3.1. Setare procedurilor de lucru

3.2. Realizarea managementului proiectului

3.3. Monitorizarea proiectului

4. Achiziţii

Activitatea este una orizontală şi se va desfăşura pe toată perioada de implementare a proiectului. Activitatea se implementează în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 şi cu instrucţiunile emise de AMPOSDRU cu privire la

achiziţiile publice. Orice achiziţie din cadrul proiectului va fi realizată de o comisie de achiziţii care se va întocmi şi funcţiona în conformitate cu OUG 34 / 2006 şi va fi alcătuită din 3 sau 5 dintre membrii echipei de management a proiectului.

4.1. Realizarea comisie de achiziţii

4.2. Realizarea procedurii de achiziţie în interesul proiectului

5. Diseminarea informaţiilor

5.1. Crearea strategiei de diseminare

5.2. Realizarea materialelor de promovare

5.3. Diseminarea informaţiilor 

 

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI Parteneriatul din cadrul proiectului ” O ŞANSĂ PENTRU VIITOR” din regiunea Nord Est”: 

Partenerul naţional – Blocul Naţional Sindical, cod de înregistrare fiscală 13229295, cu sediul în localitatea Suceava, str. Ștefan cel Mare, Nr. 24, tel. 0744778259;